Digitize the way you do food inventory management

TotalCtrl is a top global digital retail innovation company helping companies prevent food waste, increase profit and improve overall efficiency. We are the only company providing retailers with automated expiration data that enables full control over product inventory, all in one place.

Save time
Gain control
Improve efficiency
Boost profitability
Transition to digital solutions
Enhance your brand image

Grocery retailers

Make your food waste routines more digital and increase profitability and efficiency while decreasing your food waste. Create loyal customers by making it easy for them to become more sustainable.

Find out more

Hotels and restaurants

Get rid of old paper routines and reduce your food waste with a digitized inventory management system.

Find out more

Food banks

We design and develop electronic warehousing systems for food banks that provide total control over the product inventory, as well as streamline the processes around receiving and delivering surplus food.

Find out more

Municipalities

We help municipalities become sustainable, smart cities. With our solution for municipalities you can gain control over your inventory of perishables goods while connecting different players in the municipality.

Find out more

Oppdag hvordan TotalCtrl kan hjelpe dere å nå målene deres.

Effektiviser gjøremålene. Forbedre konkurransefordelene. Øk lønnsomheten.
“One of the most inspiring European food waste changemakers”
(The Food Waste 50 report)
“Providing expertise at the first RE-Food Symposium on emerging challenges of sustainable food production in India”
“TotalCtrl’s work with Handleriet.no is one of the best Digital Retail Innovations of 2018”
(Digital Retail Innovations Report 2018)
Vår historie
Problemer kan bli til muligheter når de riktige folkene kommer sammen.

Da vi jobbet i matbutikker under studietiden vår, ble vi bekymret for fremtiden. Vi var vitne til at enorme mengder mat ble kastet hver dag. Sammen startet vi selskapet vårt, TotalCtrl, med målet om å utvikle et digitalt verktøy som skal hjelpe til med å bekjempe matsvinn, samtidig som det sparer kundene våre tid og penger. Selskapet vokste fort, og kort tid etter landet vi vår første store kunde.

Mye har endret seg siden da. Fra et enkelt verktøy til revolusjonerende teknologi: vår løsning er rangert som en av verdens mest innovative av Retail Insider og vi har blitt kalt en av Europas mest inspirerende ‘food waste changemakers’ av European Food Waste Innovation Network.

OMTALT I
OMTALT I